Hubnu, hubneš, hubneme... podfuky s hubnutím

Realita kampaní na hubnutí

KAŽDÉ VÝŽIVOVÉ ČI ZDRAVOTNÍ TVRZENÍ MUSÍ BÝT SCHVÁLENÉ NA ZÁKLADĚ PROKÁZANÝCH VĚDECKÝCH STUDIÍ. PRO ŽÁDNÝ PROSTŘEDEK NA SNÍŽENÍ TĚLESNÉ HMOTNOSTI TAKOVÁ STUDIE NEBYLA DOLOŽENA. KAŽDÉ TAKOVÉ TRVZENÍ JE PROTO KLAMAVOU OBCHODNÍ PRAKTIKOU A MY SPOTŘEBITELÉ JSME PODVÁDĚNI !!! ODKAZY NA LÉKAŘE A UNIVERZITY, AŤ JIŽ SKUTEČNÉ ČI FIKTIVNÍ, NENAHRAZUJÍ ZMÍŇĚNÉ SCHVÁLENÍ EVROPSKÝM ORGÁNEM. ROVNĚŹ ODKAZY NA SCHVÁLENÍ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ JSOU FALEŠNÉ, NEBOŤ TOTO MINISTERSTVO TAKOVOUTO KOMPETENCI NEMÁ!!!

... Naše stránky vám chtějí napomoci se v této "džungli" zorientovat, dát určité informace a návody na oddělení zrna od plev. Poukážeme na konkrétní příklady a případy značení či reklam, které jsou nelegální a které mají za cíl z nás pouze tahat peníze. Děkujeme za vaši pozornost a reakce a podněty ...

DOVOLUJEME SE VÁS UPOZORNIT NA TENTO SPOT !

Libor Dupal, předseda Sdružení českých spotřebitelů, o.s.

.

Více do úvodu Zde .