Hubnu, hubneš, hubneme... podfuky s hubnutím

Neřízené hubnutí

Obezita je poslední dobou často nazývána jako epidemie 3. tisíciletí. Přináší různá zdravotní rizika. Proti obezitě a nadváze jsou proto vedeny rozsáhlé kampaně - na národní i evropské úrovni.

Toho využívají a zneužívají nejrůznější subjekty a osoby. Snaží se této atmosféry využít masivním nabízením prostředků, které mají hmotnost uživatele ovlivnit. O účinnosti některých z nich se dá s úspěchem pochybovat, některé jsou nabízeny způsobem, který je nelegální. Jiné mají svůj popisovaný účinek, ale jsou cíleny na osoby, které buď mají k nadváze daleko. Taková osoba nad svým prosesem hubnutí může ztratit kontrolu. To vede k poruchám příjmu potravy, tedy k nemocem jako jsou mentální anorexie, mentální bulimie či záchvatovité přejídání.

V případě, že jste se staly takovouto obětí kampaní na hubnutí a ztratili jste nad procesem hubnutí kontrolu, nebo vám toto naznačuje vaše okolí, vaši blízcí, vyhledejte prosím bezodkladně odbornou lékařskou pomoc a použijte rovněž asistenci sdružení Anabell. Mnoho informací naleznete též na stránkách www.anorekticka.cz. Při váhání mohou být důsledky tragické.