Hubnu, hubneš, hubneme... podfuky s hubnutím

Příčiny výskytu obezity

Různé faktory ovlivňují výskyt obezity. Jejich různě vyvážené vlivy vedou ke konkrétnímu výskytu obezity v různých populacích světa.

Podíl genetických (vnitřních, resp. zděděných) a vnějších faktorů je přibližně 1:1.

K vnějším faktorům řadíme např. psychologické vlivy, stres, vzdělání, přejídání, omezení pohybu apod. U vnějších faktorů je třeba posoudit výše uvedené vlivy u konkrétního člověka. Pro posouzení genetického vlivu na obezitu je vhodné znát výskyt obezity a cukrovky v rodině. Cukrovka 2. typu je více dědičné onemocnění než obezita. Více Zde.